Henkinen valmennus

Henkisen valmennuksen tavoitteena on mm. vahvistaa urheilijan henkisiä ominaisuuksia ja voimavaroja, kehittää paineen sietoa ja mielen hallintaa, auttaa urheilijaa tunnistamaan oma flow-tilansa ja saavuttamaan se haluttuna ajankohtana, vahvistaa motivaatiota harjoitteluun ja kilpailemiseen, ajaa sisään uusia liikeratoja ja mentaalisia malleja, avata henkisiä lukkoja, käsitellä voimakkaita tunnekokemuksia niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissa, auttaa urheilun ja muun elämän yhteensovittamisessa, tukea urheilijan henkistä kasvua, auttaa urheilijaa urheilu-uran päättymisen jälkeen arkielämään siirtymisessä.

Henkinen valmennus