Kehittämiskonsultointi

Kehittämiskonsultoinnissa yhdistyvät työprosessien kehittäminen, muutoksen hallinta ja työhyvinvoinnin edistäminen. Näitä tarkastellaan suhteessa toisiinsa alati muuttuvana ja jännitteisenä kokonaisuutena. 

Tavoitteena on tunnistaa työn muutoksen aikaansaamia kehitystarpeita ja tukea työyhteisöä muutosprosessin läpiviemisessä. Menetelminä käytetään mm. kehitystarveanalyysia ja muutoslaboratoriota®.