Hypnoterapia

Hypnoterapialla tarkoitetaan hypnoosin käyttöä lääketieteellisten ja psykologisten sairauksien ja ongelmien hoidossa.  Hypnoositilassa annettujen suggestioiden avulla voidaan muuttaa aistihavaintoja, tunnekokemuksia, ajatuksia ja käyttäytymistä. 

Hypnoterapian hyödyllisyydestä on runsaasti näyttöä mm. ahdistus- ja pelkotilojen, masennuksen, jännityksen, pitkäaikaisen kivun, unihäiriöiden, psyykkisten traumojen, syömishäiriöiden, tapariippuvuuksien, päänsäryn ja sellaisten somaattisten sairauksien hoidossa, missä psyykkisillä tekijöillä on keskeinen merkitys.

Hypnoosilla voidaan vahvistaa motivaatiota tavoitteellisen toimintaan, kuten työhön, opiskeluun, harjoitteluun, kuntoutumiseen, terveellisiin elintapoihin, painon hallintaan ja tupakoinnin lopettamiseen liittyen. Hypnoosia käytetään urheilussa henkisen valmennuksen menetelmänä.

www.hypnoosi.net