Masennus

Ohimenevä masennuksen tunnne on normaali tunnereaktio esim. suruun ja pettymyksiin.  Sen sijaan masennus (depressio) sairautena on syvempää, kokonaisvaltaisempaa ja pysyvämpää. Siihen liittyy tyhjyyden tunteita, kyvyttömyys tuntea mielenkiintoa tai mielihyvää, unettomuutta ja väsymystä. Myös laihtuminen tai vastaavasti painonnousu, keskittymis- ja muistivaikeudet, hidastuneisuus tai levottomuus, seksuaalinen haluttomuus, arvottomuuden ja toivottomuuden tunteet sekä vakavimmissa masennustiloissa itsemurha-ajatukset ovat sille tyypillisiä. Masennustilat voidaan luokitella niiden vaikeusasteen mukaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja psykoottisiin masennustiloihin.

Synnyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeinen masennus on erityinen masennuksen muoto, joka jollain äideillä voi ilmaantua jonkin aikaan synnytyksen jälkeen, mutta joka tavallisesti menee ohi, kun äidin hormonitoiminnot ja perheen arki tasoittuvat. Jokainen äidiksi tuleva kantaa mielessään tunteita, mielikuvia ja toiveita äitiydestä, niin hyviä kuin huonoja, joista osa on tiedostettuja ja osa tiedostamattomia kulttuurisesti välittyneitä. Kun vauva lopulta syntyy nämä mielikuvat joutuvat "todellisuuden mankeliin" ja voivat aiheuttaa ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita lasta ja itseä kohtaan. Todellisuus osoittautuu erilaiseksi kuin ennakoitu mielikuva siitä. Etenkin vihan tunteet, joita väsyneenä koetaan, voivat herättää syyllisyyttä ja äiti voi tuntea itsensä huonoksi. Joskus oma mielikuva hyvästä äitiydestä voi olla niin vaativa ja täydellisyyten pyrkivä, ettei hän kerta kaikkiaan pysty toteuttamaan sitä. Suorittaessaan äitiyttä, hän voi hukata ilon ja mielihyvän siitä mitä vauvan läsnäolo tuottaa ja tämän vuoksi masentua.

Masennuksen hoito

Masennuksen kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään tunnistamaan ja tutkimaan masennusta aikaansaavia ja ylläpitäviä negatiivisia ajatuksia, havaintoja, ja tulkintoja itsestä ja maailmasta. On tärkeä ymmärtää niiden kehityshistoriaa, miten ne ovat syntyneet vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja erilaisten oppimiskokemusten myötä ja kehittyneet ajansaatossa nykyisenlaisiksi ja mitä niistä on seurannut. Siltä osin kun havainto-, ajattelu- ja toimintatavat ovat vääristyneitä ja masennuksen värittämiä, niitä pyritään kyseenalaistamaan ja korjaamaan realistisempaan, joustavampaan ja hyvinvointia tukevampaan suuntaan.  Tavoitteena on luopua vetäytymisestä ja välttelystä ja aikaansaada liikettä ja mielihyvää tuottavia asioita. Terapia pitää sisällään istuntojen välissä tehtäviä harjoituksia, jotka linkittyvät asiakkaan omaan elämään, ne tuottavat suurelta osin terapiakertojen sisällön.

Kognitiivinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi masennuksen hoidossa. Masennuksen luonteesta johtuen psykoterapia kestää minimissään 3-4 kuukautta, usein on kuitenkin syytä varautua vähintään vuoden kestävään terapiaprosesiin. Tähän on mahdollista saada kela-korvaus. 

lähde: www.terveyskirjasto.fi, www.mielenterveystalo.fi

Ota yhteyttä