Psykologille

Psykologin vastaanottokäynnin tavoite on tilanteesi selvittäminen ja avun tarjoaminen kokemaasi ongelmaan.  Apua kannattaa hakea mielummin varhain kuin myöhään, sillä pitkittyessään psyykkisillä ongelmilla on taipumus irrota alkuperäisistä tilanneyhteyksistä ja laajentua, jolloin niiden hoitaminen vaikeutuu. Voit hakeutua vastaanotolle, kun kaipaat asiantuntijaa, jonka kanssa selkiyttää omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä ja näiden välisiä yhteyksiä.

Tavallisia syitä hakeutua psykologin vastaanotolle:  

  • Voit tuntea henkistä pahaoloa, jolle et välttämättä löydä syytä. Et ehkä ole tyytyväinen itseesi, tapaasi ajatella, toimia tai ylipäätään elämäntilanteeseen ja haluat siihen muutosta.

  • Sinua voi huolettaa tai ahdistaa jokin asia tai siihen liittyy ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Olet kenties elämän risteyskohdassa ja tekemässä jotain valintaa, jolla on pitemmälle meneviä seuraamuksia.

  • Olet mahdollisesti kohdannut jonkin kriisin, kuten ihmissuhdeongelman, työn muutoksen tai sairastumisen, joka horjuttaa sinua ja haluat selkiyttää ajatuksia ja tunteita tähän liittyen.

  • Voit kokea stressiä, uupumusta tai jaksamisesi on muuten koetuksella. Väsymyksestä on tulossa vallitseva olotilasi, mikä uhkaa työssä tai opiskelussa selviytymistä, hyvinvointia, parisuhdetta, sosiaalista elämää.

  • Sinulla voi olla haitallisia tapoja esimerkiksi tupakointiin, syömiseen, juomiseen, liikkumiseen tai nukkumiseen liittyen ja haluat muuttaa niitä paremmin hyvinvointiasi tukeviksi.

  • Pyrit parempaan mielen ja kehon hallintaan sinulle tärkeissä tilanteissa esimerkiksi esiintymisessä tai urheilussa tai haluat purkaa tarpeettomia suorituspaineita.

Psykoterapiaan

Psykoterapialla pyritään auttamaan ihmistä itseään muuttamaan itsessä ja elämässä sellaisia asioita, jotka johtavat toistuviin ongelmiin, hankaliin oireisiin tai sisäiseen pahaan oloon.  Jos ongelmasi ovat jatkuneet jo hieman pidemmän aikaa ja ne heikentävät työ-, opiskelu-, toimintakykyäsi tai elämänlaatua ja olet motivoitunut näiden työstämiseen psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa, kannattaa sinua hakeutua psykoterapiaan.

Psykoterapian tavoite on joko poistaa psyykkinen häiriö tai lievittää sitä ja siihen liittyvää kärsimystä. Psykoterapialla tuetaan henkistä kasvua ja lisätään valmiuksia kohdata ja ratkaista itsenäisesti eteen tulevia haasteita. Psykoterapia kestää lyhyimmillään muutaman kuukauden, tavallisesti noin vuoden.

Työskentelytapa kognitiivisessa psykoterapiassa on aktiivinen ja sinua osallistava. Terapiavastaanotolla ja istuntojen välissä tehdään kotitehtäviä ja harjoituksia, jotka tuottavat terapialla sisältöä kohteena ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen ja muuttaminen. 

Kela tukee psykoterapiaa työ- ja opiskelukyvyn parantamiseksi tai sen ylläpitämiseksi. Halutessasi Kelan tuen, tulee sinun täyttää kuntoutuspsykoterapia hakemus, liittää siihen psykiatrin b-lausunto ja psykoterapeutin suostumus terapian aloittamisesta. Voin tarvittaessa auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä (kela.fi/kuntoutuspsykoterapia).

Ota yhteyttä