Ahdistushäiriöt

Ahdistus on tarpeellinen tunne –liikkeelle paneva voima, joka suuntaa ja parantaa tilapäisesti suoriutumiskykyä. Ahdistus on tavallinen tunnereaktio muutoksiin ja valintaprosesseihin liittyen eri elämäntilanteissa. Voimakas ja hallitsematon ahdistus ei kuitenkaan paranna suorituskykyä, vaan jumittaa ja heikentää sitä. 

Ahdistushäiriöllä tarkoitetaan pitkäkestoista, tilanteisiin nähden liiallista ja arkielämää haittaavaa ahdistusta. Henkilö on jatkuvasti huolissaan jokapäiväisistä asioista ja tulevaisuudestaan, myös monenlaiset keholliset tuntemukset kuten hikoilu, vapina ja säpsähtely, sydämentykytys, hengenahdistus ja ilman loppumisen tunne, huimaus, pahoinvointi ja vatsaoireet ovat ahdistushäiriöille tyypillisiä oireita.

Ahdistushäiriöiden hoito

Kognitiivinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi menetelmäksi ahdistushäiriöiden hoidossa. Terapiassa keskeistä on ahdistusta aiheuttavien tilanteiden ja niissä heräävien ajatusten, tunteiden, tekojen ja uskomusten tutkiminen. Usein ahdistuneen ihmisen omat selviytymisstrategiat kuten välttämiskäyttäytyminen aikaansaavat ja ylläpitävät ahdistusta. 

Psykoterapian tavoitteena on tunnistaa, ymmärtää ja korjata ahdistusta aikaansaavia ajattelu- ja toimintatapoja niin, että niiden seurauksena ahdistus vähenee. Hoidon edetessä ja harjoitusten myötä asiakasta ohjataan asteittain altistumaan ahdistusta herättäviin tilanteisiin, sietämään ahdistusta, rauhoittamaan itseä, kokeilemaan uusia hallintakeinoja ja toimimaan ahdistuksen tunteesta huolimatta. Terapian myötä uudet myönteiset kokemukset ahdistavista tilanteista selviytymisestä ja hallinnan tunteen lisääntyminen auttavat kasvamaan ulos ahdistuksen kehästä. 

Ahdistuksen kohteesta ja ilmenemistavasta riippuen ahdistuneisuushäiriöitä voidaan luokitella seuraavasti: