Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan oireita aiheuttavia ja ylläpitäviä ajattelu- ja toimintatapoja, niiden synty- ja kehityshistoriaa ja pyritään muuttamaan niitä siten, että oireet vähenevät ja toimintakyky lisääntyy. 

Lähestymistapa on käytännönläheinen ja tavoitteellinen pitäen sisällään mm. kotitehtäviä ja harjoituksia. Tavoitteena on oman sisäisen puheen tunnistaminen, itsetietoisuuden ja hallintakeinojen lisääminen.

Kognitiivinen psykoterapia on maailmalla tutkituin terapiamuoto ja sen hyödyllisyydestä on runsaasti näyttöä mm. masennuksen, ahdistus- ja pelkotilojen, sosiaalisen jännittämisen ja arkielämän kriisien hoidossa.

Kognitiivinen psykoterapia kuuluu Kela-korvauksen piiriin.

www.katyhdistys.fi
www.kognitiivinenpsykoterapia.fi