Riippuvuushäiriöt, addiktiot

Riippuvuus eli addiktio eroaa tavallisesta mielihyvän hakemisesta siinä, että mielihyvän kohteeseen ja nautinnolliseen toimintaan syntyy pakkomielle, henkilö ei pysty lopettamaan käyttäytymistään, vaikka itse haluaisi. Hän jää ikään kuin kiinni siihen mistä on tottunut saamaan mielihyvää tai muuun haluamansa tunnekokemuksen. Addiktiosta voi tulla toissijainen selviytymisstrategia, keino purkaa tunteita tai olla käsittelemättä muita kenties olennaisempia ongelmia. Addiktio voi syntyä esim. rahapeleihin, päihteisiin, tupakkaan, seksiin ja liikuntaan.

Kognitiivisessa psykoterapiassa perehdytään miten addiktio on kehittynyt, millaisissa tilanteissa ja mielentiloissa sitä ilmenee, sen taustalla oleviin motiiveihin ja psyykkisiin mekanismeihin.  Psykoterapiassa ja hypnoterapiassa etsitään vaihtoehtoisia ja parempia tapoja saada mielihyvää ja käsitellä tunteita ja ongelmia. 

Pelihimo

Pelihimolle on ominaista toistuvat uhkapelijaksot, jotka hallitsevat henkilön elämää ja aiheuttavat vahinkoa hänelle itselleen ja läheisilleen. Pelihimoinen on kiinnostunut usein miten rahapeleistä. Yrityksistään huolimatta hän ei kykene kontrolloimaan tai lopettamaan uhkapelaamistaan. Hävittyään rahaa hän palaa uudelleen pelaamaan voittaakseen takaisin menettämänsä rahat. Pelihimoinen pelaa euforisen jännityksen vuoksi, paetakseen arkipäivän muita ongelmia tai lievittääkseen ahdistuneisuuttaan tai masentuneisuuttaan. 

Alkoholiriippuvuus (alkoholismi)

Alkoholismi on sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Riippuvuudelle on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Alkoholiin kehittyy riippuvuus, sietokyky kohoaa ja käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä esiintyy vieroitusoireita. Seurauksena voi olla ristiriitoja läheisten kanssa, avioeroja, vaikeuksia työssä, rattijuopomuksia jne.

Alkoholiriippuvuus kaikkine seurauksineen sekä aiheuttaa että vaikeuttaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita. Saman tapaan kuin pelihimoisille on rahapeli niin alkoholisteille juominen on keino käsitellä tunteita ja arjen ongelmia. Laukaisevana tekijänä on usein omaan elämäntilanteeseen ja historiaan liittyvä avuttomuuden tunne. Tilanteen tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen muilla toimivammilla tavoilla on toipumisen kannalta tärkeää.

Tupakointiriippuvuus

Pitkään jatkuneeseen tupakointiin kehittyy sekä nikotiini- että tapariippuvuutta. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä koetut fyysiset oireet ovat ohimeneviä ja hoidettavia, monet eivät tunne niitä lainkaan ja ne liittyvät elimistön puhdistumiseen. Tupakointi on ennen kaikkea syvälle juurtunut ja ehdollistunut tapatottumus. Tilanteet mihin tupakointi on totuttu liittämään, laukaisevat automaattisesti ja huomaamatta tupakointireaktion ja tämä pitää lopettamisen yhteydessä purkaa ja samalla luoda uusia korvaavia terveellisempiä tapoja ja tottumuksia näihin tilanteisiin.  

Hypnoosi on todettu toimivaksi hoitokeinoksi tupakoinnin lopettamisessa. Hypnoosissa annetuilla mielikuvilla, suggestioilla voidaan mm. vahvistaa motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen, löytää vaihtoehtoisia tupakointia korvaavia tapoja rauhoittua ja rentoutua, korostaa lopettamisen hyötyjä tai jatkamisesta haittoja, lievittää vierotusoireita, auttaa kehoa puolustautumaan tupakointia vastaan.

Seksiaddiktio

Seksiaddiktiossa mielihyvän kohde on seksuaalinen kiihottuminen. Seksiaddiktilla tarkoitetaan pakonomaista suhdetta seksuaalisiin mielikuviin tai käytökseen. Pakkomielteinen seksi voi olla keino paeta yksinäisyyttä, ahdistusta, masennusta, stressiä tai avuttomuuden tunnetta. Ongelmasta kärsivän on vaikea ylläpitää läheisiä ihmissuhteita, mukaan luettuna puoliso tai partneri. 

Seksipakkomielteen kehittymistä ennakoivat mm. tiheästi vaihtuvat seksipartnerit, pakkomielle nettiseksin ja pornoon, jatkuva itsetyydytyksen tarve, taipumus itsensä paljastamiseen ja kiinnostus sadomasokistiseen seksiin.

lähde: www.terveyskirjasto.fi

Ota yhteyttä