Krooninen kipuoireyhtymä

Akuutti kipu on ihmiselle välttämätön, se auttaa suojautumaan. Pitkään jatkuvana kipu voi muuttua haitalliseksi, koska se muuttaa elimistön kivunsäätelyjärjestelmää. Kipu voi jäädä elämään, vaikka sen aiheuttanut vaurio olisikin jo parantanut. Kroonisen kivun kanssa eläminen on raskasta, se kuluttaa voimavaroja, ahdistaa, masentaa, heikentää keskittymistä ja unta, vaikuttaa seksuaalisuuteen, minäkuvaan, ihmissuhteisiin, työ- ja toimintakykyyn, harrastuksiin, ansaintaan, elämän mielekkyyden kokemuksiin jne. Pitkittyessään kipu ulottaa lonkeronsa miltei kaikille elämän osa-alueille, niinpä psyykkisen tuen tarve krooniselle kipupotilaalle on enemmän kuin tarpeen.

Kroonisen kipuoireyhtymän hoito psykoterapialla

Kognitiivisella psykoterapialla ja hypnoterapialla voidaan auttaa kroonisesta kivusta kärsiviä. Ajatukset, käsitykset, suhtautumistavat, mielikuvat, tunteet ja toimintatavat vaikuttavat kivun hermostollisiin mekanismeihin ja siten kivunsäätelyyn ja kipukokemukseen.  Mielikuvilla ja mielen kontrollilla kipua voidaan yrittää muuntaa, lievittää, poistaa tai hoitaa sen syytä ja täten helpottaa kivun kanssa elämistä. Ennen kivun hoitoa hypnoosilla on kuitenkin syytä aina varmistaa, että diagnostiset seikat on riittävän hyvin selvitetty. Näin siksi, että  kipu voi edelleen viestiä  jostain sairaudesta, joka tulee hoitaa ennen kivun lievitystä. 

Tavoitteiden asettelussa pitää olla realistisen optimistinen. Voi olla, että kipua ei saada kokonaan pois, mutta useinmiten sen intensiteettiä ja laatua voidaan muuttaa helpommin siedettäväksi. Vaikka itse kipuaistimukseen ei voitaisi mitenkään vaikuttaa, niin kipupotilasta voidaan auttaa muuten, niin että hän selviää paremmin kivun kanssa. Kokemus, että tulee kuulluksi, että joku toinen sietää ja kestää, voi auttaa kipupotilasta itseä kestämään ja avata ajan kanssa mahdollisuuksia myönteiseen muutokseen.

Ota yhteyttä