Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tukea ohjattavan työ- ja toimintakykyä, ammatillista kehittymistä auttamalla häntä tunnistamaan omia työn mielekkyyden lähteitä ja jaksamisen haasteita ja tarkastelemaan niitä suhteessa työn muutokseen. 

Työnohjauksesta on hyötyä etenkin silloin, kun työ ei enää tuota onnistumisen kokemuksia tai siihen liittyy ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita, työkuormitus käy kohtuuttomaksi tai työ on muuttumassa. 

Työnohjaus on perusteltua myös silloin, kun työ on sisällöltään henkisesti kuormittavaa esim. sosiaali- , terveys- kasvatusaloilla sekä johtamis- ja esimiestehtävissä.